Kalendarium

Niedziela, 2017-07-23

Imieniny: Sławy, Sławosza

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2016 r.
3. Klasyfikacja semestralna /roczna - 20 stycznia 2017 r. / 9 czerwca 2017 r.
4. Ferie zimowe - 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna - 13-18 kwietnia 2017 r.
6. Egzamin gimnazjalny:
          - część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
          - część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
          - część z języka obcego nowożytnego - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 23 czerwca 2017 r.
8. Ferie letnie - 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
9. Wywiadówki / Otwarte drzwi (szkola podstawowa i gimnazjum):
          - oddziały przezdszkolne i "0" - godz. 15:00
          - klasa 1 SP, 4 SP, I G - godz. 16:00
          - klasa 2 SP, 5 SP, II G - godz. 17:00
          - klasas 3 SP, 6 SP, III G - godz. 18:00

          12 września 2016 r. / poniedziałek - organizacyjna
          24 października 2016 r./ poniedziałek
          12 grudnia 2016 r. / poniedziałek
          23 stycznia 2017 r. / poniedziałek
          20 marca 2017 r. / poniedziałek
          22 maja 2017 r. / poniedziałek
          12 czerwca 2017 r. / poniedziałek